شما به عنوان یک کاربر یا نصاب، به هنگام انجام تنظیمات بر روی دوربین مدار بسته، با گزینه ای به نام Main stream و Substream و Triple Stream روبرو خواهید شد. این تنظیمات مربوط به نمایش تصویر ارسالی DVR از طریق LAN ،WAN یا اینترنت می باشد. ما در این مقاله ابتدا مفهوم Stream را
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,