تفاوت پورت DVI ،HDMI و VGA
امروزه روش های متنوعی برای ایجاد اتصال بین دستگاه های فرستنده ویدیویی و نمایشگرها وجود دارد. در رابطه با سیستم های نظارتی و دوربین مداربسته نیز دستگاه های ضبط DVR و NVR خروجی های تصویری متفاوتی دارند. این خروجی ها به منظور اتصال دستگاه های فوق به نمایشگر های مختلف و مشاهده تصاویر در تجهیزات
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,