پردازنده تصویر دوربین مداربسته
پردازنده تصویر دوربین مداربسته به منزله “چشم” در دوربین های مداربسته IP است. پردازنده یا سنسور تصویر دوربین امنیتی، می تواند نور را به لنز دوربین امنیتی برساند و آن را به سیگنال الکترونیکی تبدیل کند. در نتیجه این روند، شما می توانید به تصاویر و یا فیلم های دوربین های امنیتی IP خود دسترسی
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,