مانیتورینگ هوشمند
جهان امروز به سمت اتوماسیون و هوشمندسازی حرکت می کند. امروزه ساختمان های بزرگ و مدرن دارای سیستم های مانیتورینگ هوشمند و SMART هستند و تمامی اجزای آن ها، اعم از سیستم های سرمایشی و گرمایشی، سیستم های نظارتی، سیستم های اطلاعاتی و … آن ها نیز به صورت هوشمند می باشند. واژه هوشمند یا SMART از
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,