قابلیت تشخیص دستکاری دوربین مداربسته
دوربین های مداربسته بر اساس تصاویری که ضبط می نمایند شما را در نیل به اهداف امنیتی خود یاری می دهند. بنابراین، طبیعی است که در صورت دستکاری دوربین ها، به عنوان کاربر نخواهید توانست از آن ها به عنوان سیستم امنیتی مورد نظرتان بهره مند شوید. برای اینکه بتوانید این مشکل را شناسایی کرده