دوربین مداربسته HDCVI
قبل از پرداختن به مقوله سیستم نظارت تصویری بهتر است تعریفی از خود کلمه نظارت ارائه دهیم. نظارت (Surveillance) مانتورینگ و کنترل رفتارها، فعالیت ها یا سایر چالش هاست به منظور اثربخشی، مدیریت یا حفاظت از مردم یا کسب و کار و … . این نظارت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,