برندهای موجود برای دوربین مدار بسته
برندهای موجود برای دوربین مدار بسته از سال 2018 تا سال 2022 با رشد قابل توجه 13 درصدی روبه رو خواهد بود و این موضوع اهمیت استفاده از دوربین‌های مدار بسته را به خوبی نشان می‌دهد. امروزه بیشتر شرکت‌ها و محیط‌های کسب و کار برای ایجاد امنیت از دوربین مدار بسته استفاده می‌کنند و همین