دوربین مداربسته چند سنسوره
پیشرفت تکنولوژی در طراحی دوربین های امنیتی باعث ایجاد سیستم های نظارت تصویری قوی تر در سال های اخیر شده است. پردازش تصویر در دوربین های مداربسته پیشرفته، تکامل بیشتری پیدا کرده است. این ابزارهای پیشرفته، موجب ایجاد قدرت و صرفه اقتصادی در سیستم های امنیتی دوربین مداربسته شده اند. یکی از مظاهر پیشرفت تکنولوژی،
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,