دوربین مداربسته چشم ماهی
همانطور که می دانید، دوربین های نظارت تصویری سنتی دارای برخی نقص های ذاتی هستند. یکی از این نواقص وجود نقاط کور در تصویر این نسل از دوربین های مداربسته است. برای مثال یک دوربین ثابت را در نظر بگیرید، در صورتی که دوربین از زاویه چپ در حال ضبط باشد حادثه ای که در
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,