دوربین مداربسته برای زیرساخت های حیاتی
دوشنبه, 12 فوریه 2018 / منتشر شده در بلاگ
امروزه، بیش از هر زمان دیگر، کشورها در معرض تهدیدات بالقوه ناشی از تروریسم و خطرات جهانی قرار دارند. زیر ساخت های حیاتی، از آن جایی که برای اقتصاد و عملکرد کشور ضروری هستند، آسیب پذیرترین مکان ها هستند. در این مقاله به لزوم و موارد استفاده از دوربین مداربسته برای زیرساخت های حیاتی پرداخته