دوربین مداربسته راهنمایی و رانندگی
دوربین مداربسته یکی از تکنولوژی های نظارت تصویری است که کاربرد بسیاری در حمل و نقل عمومی ایفا می کند. دوربین مداربسته راهنمایی و رانندگی در جاده های پرترافیک و شلوغ، بالای چراغ های راهنمایی و رانندگی، بزرگراه ها و تقاطع ها نصب می شوند. مانیتورینگ ترافیک، ثبت طرح های ترافیکی و نظارت بر رعایت
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,