دوربین مداربسته حرارتی
اشعه مادون قرمز بخشی بخشی از طیف الکترومغناطیسی با طول موج هایی بلاتر از نور مرئی است. سیستم های نظارتی دوربین مداربسته حرارتی (Thermal CCTV Camera) انرژی مادون قرمز را در موج متوسط مادون قرمز یا MWIR (Mid-Wave infrared) به طول 5-3 میکرون و یا موج بلند مادون قرمز LWIR (Long-Wave Infrared) به طول 12-8
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,