دوربین‌های مدار بسته در مکان‌های عمومی
امروزه دوربین‌های مدار بسته در تمامی جوامع وجود دارند و به مهم‌ترین وسیله امنیتی در جهان تبدیل شده‌اند. در اکثر مکان‌های عمومی می‌توان شاهد دوربین‌های مدار بسته بود که در همه جا قرار دارند. استفاده از این دوربین‌های امنیتی باعث می‌شود امنیت مالی و امنیت جانی افراد در جامعه تامین شود. استفاده از دوربین‌های مدار