راهنمای خواندن کاتالوگ DVR
دستگاه DVR به منزله قلب یک سیستم نظارتی است. با استفاده از دستگاه DVR نه تنها می توان تصاویر ارسالی از دوربین مداربسته را ضبط کرد، بلکه می توان نوع نمایش تصاویر در نمایشگر و دسترسی از راه دور و از طریق اینترنت را نیز تنظیم نمود. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیش تر
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,