تکنولوژی نقشه گرمایی یا Heat map
تکنولوژی نقشه گرمایی یا Heat map یک قابلیت نوین است که در برخی از دوربین های مداربسته تعبیه شده است. به کمک این تکنولوژی، می توان میزان ترافیک و تراکم جمعیت را در بخش های مختلف مکان تحت پوشش دوربین مداربسته مشاهده نمود. نحوه عملکرد این قابلیت به گونه­ ای است که طبق طیف رنگ
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,