تعمیر دوربین مداربسته
طبق آمار، بیش از شصت درصد صاحبان املاک تجاری، که از سیستم های امنیتی دوربین مداربسته استفاده می نمایند کمتر مورد فعالیت های جنایی در محل کار و حتی زندگی خود می شوند. این امر می تواند به خاصیت بازدارندگی (Deterrent) و هم چنین سیستم های هشدار دوربین های مدار بسته برگردد. در مقالات پیش
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تعمیرات دوربین مداربسته و DVR
دوربین مداربسته یک سیستم الکترونیکی است و مانند هر وسیله الکترونیکی دیگر، ممکن است دچار آسیب و خرابی شود. ما در این مطلب به آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و DVR می پردازیم.
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,