تشخیص چهره در دوربین مدار بسته
همان گونه که از نامشان پیداست، دوربین های مداربسته تشخیص چهره می توانند به صورت اتوماتیک، چهره انسان را تشخیص دهند. قابلیت تشخیص چهره در دوربین مدار بسته یکی از بهترین نوآوری ها در این عرصه بوده است. امروزه، اکثر افراد و سازمان ها، اقدام به تعویض سیستم دوربین مداربسته قدیمی خود با دوربین های
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,