تستر دوربین مداربسته
امروزه دوربین های مداربسته به عنوان راهکاری جامع برای ارتقای سطح ایمنی ساختمان ها و حتی جاده ها کاربرد گسترده ای یافته اند. دور از انتظار نیست که نصب و استفاده از این سیستم ها و هم چنین و نگهداری و تعمیرات مربوط به آن ها نیازمند برنامه، طراحی و تجهیزات باشد. به ویژه که