افزایش دهنده طول کابل شبکه
یکی از مشکلاتی که در رابطه با دوربین های مداربسته تحت شبکه یا IP وجود دارد، آن است که محدودیت 100 متری در انجام کابل کشی وجود دارد. در صورتی که طول کابل از این مقدار بیش تر شود، پهنای باند کاهش یافته و عملکرد شبکه به طور قابل توجهی کاهش می یابد. کارشناسان این
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,