اسپلیتر در دوربین مدار بسته
همان طور که می دانید تجهیزات و لوازم بسیاری در نصب و اجرای دوربین مداربسته مورد استفاده قرار می گیرند. در مطلب معرفی انواع تجهیزات دوربین مداربسته و کاربرد آن ها به توصیف چند مورد مهم از این تجهیزات پرداخته شده است. در این مقاله اسپلیتر را معرفی کرده و کاربرد اسپلیتر در دوربین مدار
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,