نمایش 49–60 از 88 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پک شانزده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

7,691,000 تومان

مشخصات:

- 14 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 160 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شانزده عدد دوربین مدار بسته اقتصادی

5,918,000 تومان

مشخصات:

- 14 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 160 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شانزده عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

10,550,000 تومان 10,364,000 تومان

مشخصات:

- 14 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 160 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شش عدد دوربین مدار بسته اقتصادی

2,588,000 تومان

مشخصات:

- 4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 60 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شش عدد دوربین مدار بسته FUll HD دو مگاپیکسل واقعی

3,436,000 تومان
4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) آداپتور دوربین ها فیش BNC 60 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شش عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

4,988,000 تومان 4,714,000 تومان

مشخصات:

- 4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 60 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک نه عدد دوربین مدار بسته اقتصادی

4,147,000 تومان

مشخصات:

- 7 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 90 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک نه عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

5,374,000 تومان

مشخصات:

- 7 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 90 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک نه عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

7,877,000 تومان 7,627,000 تومان

مشخصات:

- 7 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 90 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک هشت عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

4,098,000 تومان

مشخصات:

- 6 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 80 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک هشت عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

6,894,000 تومان

مشخصات:

- 6 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 80 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک هشت عدد دوربین مدار بسته اقتصادی

3,094,000 تومان

مشخصات:

- 6 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 80 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )