نمایش 25–36 از 88 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پک پنج عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

4,585,000 تومان 4,299,000 تومان

مشخصات:

- 4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 50 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک پنج عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

3,105,000 تومان

مشخصات:

- 4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 50 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک پنج عدد دوربین مدار بسته اقتصادی

2,135,000 تومان 1,865,000 تومان

مشخصات:

- 4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 50 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهار عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

2,459,000 تومان

مشخصات:

- 3 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 40 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهار عدد دوربین مدار بسته اقتصادی

1,802,000 تومان 1,660,000 تومان

مشخصات:

- 3 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 40 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهار عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

3,422,000 تومان 3,268,000 تومان

مشخصات:

- 3 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 40 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهارده عدد دوربین مدار بسته اقتصادی

5,412,000 تومان

مشخصات:

- 12 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 140 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهارده عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

9,800,000 تومان 9,582,000 تومان

مشخصات:

- 12 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 140 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهارده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

7,054,000 تومان

مشخصات:

- 12 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 140 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک ده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

5,705,000 تومان

مشخصات:

- 8 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 100 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک ده عدد دوربین مدار بسته اقتصادی

4,402,000 تومان

مشخصات:

- 8 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 100 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک ده عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

8,280,000 تومان 8,018,000 تومان

مشخصات:

- 8 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 100 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )