نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پک پنج عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

4,585,000 تومان 4,299,000 تومان

مشخصات:

- 4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 50 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهار عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

3,422,000 تومان 3,268,000 تومان

مشخصات:

- 3 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 40 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهارده عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

9,800,000 تومان 9,582,000 تومان

مشخصات:

- 12 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 140 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک ده عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

8,280,000 تومان 8,018,000 تومان

مشخصات:

- 8 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 100 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک دو عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

2,616,000 تومان 2,448,000 تومان

مشخصات:

- 1 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 1 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 20 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک دوازده عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

9,148,600 تومان 8,800,000 تومان

مشخصات:

- 10 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 3 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 120 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک سه عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

3,219,000 تومان

مشخصات:

- 2 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 1 عدد دوربین بولت  دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 30 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک سیزده عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

9,389,000 تومان 9,191,000 تومان

مشخصات:

- 11 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 130 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شانزده عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

10,550,000 تومان 10,364,000 تومان

مشخصات:

- 14 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 160 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شش عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

4,988,000 تومان 4,714,000 تومان

مشخصات:

- 4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 60 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک نه عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

7,877,000 تومان 7,627,000 تومان

مشخصات:

- 7 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 4 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 90 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک هشت عدد دوربین مدار بسته چهار مگاپیکسل با دید در شب رنگی

6,894,000 تومان

مشخصات:

- 6 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 4 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 80 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )