نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پک پانزده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

7,358,000 تومان

مشخصات:

- 13 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 150 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک پنج عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

3,105,000 تومان

مشخصات:

- 4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 50 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهار عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

2,459,000 تومان

مشخصات:

- 3 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 40 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک چهارده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

7,054,000 تومان

مشخصات:

- 12 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 140 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک ده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

5,705,000 تومان

مشخصات:

- 8 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 100 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک دو عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

1,822,000 تومان

مشخصات:

- 2 عدد دوربین دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 20 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک دوازده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

6,392,000 تومان

مشخصات:

- 10 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 120 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک سه عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

2,153,000 تومان

مشخصات:

- 3 عدد دوربین دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 4 کانال - یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 30 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک سیزده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

6,698,000 تومان

مشخصات:

- 11 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 130 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شانزده عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

7,691,000 تومان

مشخصات:

- 14 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 160 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک شش عدد دوربین مدار بسته FUll HD دو مگاپیکسل واقعی

3,436,000 تومان
4 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل یک عدد دستگاه دی وی آر 8 کانال یک عدد هارد 1 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) آداپتور دوربین ها فیش BNC 60 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )

پک نه عدد دوربین مدار بسته FUllHD دومگاپیکسل واقعی

5,374,000 تومان

مشخصات:

- 7 عدد دوربین دام دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - 2 عدد دوربین بولت دید در شب با کیفیت 2 مگاپیکسل - یک عدد دستگاه دی وی آر 16 کانال - یک عدد هارد 2 ترا مناسب دستگاه دی وی آر ( وسترن دیجیتال بنفش ) - آداپتور دوربین ها - فیش BNC - 90 متر کابل ترکیبی. ( کواکسیال + برق )