برای ثبت شکایت می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۸۵۷۱۲۵ با مدیریت تماس حاصل فرمایید.