برای ثبت شکایت می توانید با شماره تلفن 02144857125 با مدیریت تماس حاصل فرمایید.